In elk huis zit vocht. Dat is maar goed ook. Een goede luchtvochtigheid zorgt voor een prettig binnenklimaat en dus een fijn leefklimaat. Vocht in huis wordt pas een probleem als er teveel vocht is.

Er zijn 4 oorzaken van vocht in huis. Per oorzaak volgt een korte toelichting.

 1. optrekkend vocht
 2. koudebruggen
 3. lekkage
 4. condensatie
Waarom vocht in huis?

1. Optrekkend vocht

Optrekkend vocht in een woning kan diverse oorzaken hebben namelijk:

 • Een hoge grondwaterstand
 • De slechte waterdoorlatendheid van de bodem
 • Plaatsing van beluchtingsgaten onder maaiveld
 • Scheuren in de fundering
 • Een regenpijp die niet goed aangesloten is
 • Regendoorslag op een buitenmuur
 • Condensatie van vocht in de spouwmuur
 • Bouw en/of constructiefouten

Hoge grondwaterstand

Bij een hoge grondwaterstand kan de bodem waarop de woning staat zo vochtig worden dat de muren aan de onderkant in het water staan.

Waterdoorlatendheid van de bodem

Elke grondsoort heeft het vermogen om uit zichzelf water naar boven te transporteren. Een grondsoort die veel water omhoog transporteert, heeft een slechte waterdoorlatendheid. Nadeel hiervan is dat de bodem permanent vochtig kan blijven waardoor – net als bij een hoge grondwaterstand – muren vochtig worden.

Beluchtingsgaten onder maaiveld

In een buitenmuur zijn beluchtingsgaten aangebracht om de kruipruimte te ventileren. Als de grond van de tuin boven de gaten ligt, kan regenwater de spouwmuur inlopen.

Scheuren in de fundering

Door bijvoorbeeld het inklinken van de bodem kunnen scheuren in de fundering ontstaan. Hierdoor kan vocht in de fundering komen wat vervolgens in de muren trekt.

Regenpijp

Een regenpijp kan niet goed aangesloten zijn op de riolering of er is een lek ontstaan. Hierdoor ontstaat plaatselijk een natte plek van waaruit vocht de muur in kan trekken.

Regendoorslag

Een muur die langdurig blootgesteld wordt aan een grote hoeveelheid neerslag kan enig moment doorslaan. Het water zoekt zich dan een weg door haarscheurtjes net zolang tot de stenen verzadigd raken en doorslaan.

Condensatie in spouwmuur

Als vocht door het warmteverschil tussen de binnen- en buitenmuur condenseert, slaat dit als water neer in de spouw. Hierdoor ontstaat een natte plek.

Bouw en/of constructiefouten

Door bouw- of constructiefouten kan de waterkering beschadigd raken. Dit is de waterdichte laag die bij de bouw van een woning op grondniveau wordt aangebracht en die zorgt dat er geen water de woning in kan trekken. Een ander voorbeeld van een bouwfout is bouwpuin dat achterblijft in de spouw en zo een koudebrug vormt.

2. Koudebruggen

Een koudebrug is een verbinding tussen de binnenste en de buitenste schil van een woning. Denk hierbij aan de buitengevel, het dak of de vloer. Door deze verbinding is er contact tussen de binnen- en buitenruimte mogelijk. Het temperatuurverschil zorgt ervoor dat vocht condenseert. Dit vocht veroorzaakt een muffe geur en schimmel wat een negatieve invloed heeft op het binnenklimaat. Voorkom koudebruggen met randfoam.

3. Lekkage

Een meestal zichtbare vorm van vocht in een woning is een lekkage. Hierbij dringt een relatief grote hoeveelheid vocht de woning in en veroorzaakt direct zichtbare schade. Denk hierbij aan een gat in het dak of een lekkende waterleiding.

4. Condensatie

Door douchen, koken, het drogen van de was enzovoort komt er vocht in de woning. Dit vocht condenseert op koude plaatsen en veroorzaakt hier schimmelgroei. Deze schimmel is niet alleen schadelijk voor bewoners maar tast ook de woning zelf aan. Denk hierbij aan afbladderende verf, behang dat loslaat en verkleuring van kitvoegen.


Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.