Nadelen schuimbeton uitgelegd

Dit zijn de nadelen van schuimbeton:

 

  1. Schuimbeton heeft een goede werkvoorbereiding nodig en moet goed ingemeten worden, anders bestaat het risico van te veel of te weinig materiaal;
  2. Mogelijk zijn er bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van oud puin en/of  beton;
  3. De ruimte waarin het schuimbeton wordt gestort, is tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik;
  4. Het storten is weersafhankelijk; de temperatuur mag niet onder de 5 graden zijn;
  5. Schuimbeton is ongeschikt als dekvloer dus moet er altijd nog een gips of cementgebonden vloer overheen;
  6. De kruipruimte is niet meer toegankelijk;
  7. Ramen en deuren moeten open na het storten van schuimbeton zodat er voldoende ventilatie is en zorg daarbij dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen;
  8. Er moet een goede dichte “bak” geplakt worden met (bouw)folie. Dit moet zeer goed zijn uitgevoerd want anders kan het schuimbeton weglopen of (in)zakken;
  9. Omdat wij het schuimbeton op locatie zelf maken zijn twee waterpunten nodig van uit twee watermeters (een van het pand zelf en een bijvoorbeeld van de buren) anders moet er water naar de locatie gebracht worden.
  10. Er moet voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn om de pompmachine te plaatsen – minimaal drie parkeerplaatsen;
  11. Bij de gemeente moet ontheffing aangevraagd worden om het werk te mogen uitvoeren;
  12. De voorkeur gaat uit naar een 380 Volt krachtstroom aansluiting in de woning/pand anders moet er een aggregaat gehuurd worden;
  13. Het bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd.
  14. Na afloopt van de werkzaamheden moeten de pompmachine en de straat schoongemaakt worden;
  15. De dikte van schuimbeton is 50 cm als laag. Als schuimbeton dikker is gestort, wordt de kans op weglopen en (in)zakken erger. Het is beter om dan in twee x storten, dus 2 lagen over elkaar heen. Het kan wel! Wij proberen het vaak tot wel 80 cm en is ook vaak gelukt.

Dit zijn de nadelen van schuimbeton informatie

Nadelen schuimbeton

Nadelen schuimbeton uitgelegd

Schuimbeton is in de meeste gevallen een uitstekend product met veel voordelen. Het is licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Maar zoals ieder product, heeft ook schuimbeton in bepaalde situaties een aantal nadelen.
Om u volledige informatie te verstrekken, leggen we hier de nadelen van schuimbeton uit.

Schuimbeton heeft een goede voorbereiding nodig

Hoewel schuimbeton makkelijk is aan te brengen (het ‘loopt’ als het ware zelf de ruimte door), betekent dat wel dat het niet uit de ruimte weg mag kunnen lopen. Er moet dus voor worden gezorgd dat de ruimte en alle gaten goed zijn afgesloten.

Mogelijk bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van balken

Om schuimbeton te kunnen storten moet de ruimte klaar worden gemaakt om te kunnen storten. In bepaalde situaties kan dit extra tijd en geld kosten. Zo moeten we soms houten balken weghalen, of een gedeelte van de ruimte afgraven.

Ruimte tijdelijk niet beschikbaar

Ook is de ruimte uiteraard niet te gebruiken gedurende de werkzaamheden. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de ruimte en hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen.

Het storten is weerafhankelijk

Voor het storten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden: bij vorst en regen kan schuimbeton niet gestort worden.

Ongeschikt als dekvloer

Schuimbeton is niet geschikt als dekvloer. Er moet dus altijd nog een andere laag overheen aangebracht worden.

Kruipruimte niet meer bereikbaar

Na het opvullen van de kruipruimte met schuimbeton, heeft u uiteraard geen kruipruimte meer. Maar eigenlijk is dit helemaal niet zo nadelig. Kruipruimtes hebben tegenwoordig eigenlijk geen nut meer. Een kruipruimte zorgt alleen maar voor vocht- en schimmelproblemen en houtrot. Wat dat betreft kun je een kruipruimte maar beter kwijt dan rijk zijn.

Ramen en deuren moeten open

Bij het droogproces komt erg veel vocht vrij dat er nog uit moet, dus moeten ramen en deuren open.

Zand als ondergrond

Schuimbeton is een goede optie om ‘slappe grond’ op te hogen en te verstevigen. Hier hangt wel een ‘maar’ aan vast: als de bodem in zijn geheel zakt, zakt het schuimbeton ook! Dit wordt vaak om verkoop technische redenen niet verteld. Oorzaak van dit probleem kan de ondergrond van zand. Die is vaak koud en vochtig. Ook komt het voor dat er ruimte onder de fundering van het huis of de kruipruimte zit. In dat geval kan gestort schuimbeton wegspoelen. Als er veel regenwater onder of langs het schuimbeton loopt, kan het gaan drijven en kan het water ook het zand makkelijk wegspoelen. Hierdoor kan de verharding ineens wegzakken. Om dit probleem te voorkomen, trillen we het zand in de kruipruimte goed aan zodat het steviger wordt. Woodstock zorgt er altijd voor dat de ondergrond en het schuimbeton is hiermee geven wij water geen kans.

Waarom schuimbeton van Woodstock?

Schuimbeton van Woodstock is een vloeibaar mortel dat bestaat uit duurzaam bindmiddel dat opgeklopt wordt met dierlijk eiwit. Woodstock vloeren maakt zijn schuimbeton zelf op de werkplek. Het mortel is erg licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Door de nieuwe techniek, betere en kleinere pompen en het door ontwikkelen van biologische schuimvormers is ons schuimbeton speciaal voor de kruipruimte ontwikkeld en zijn wij de nummer 1 als het om duurzaam Schuimbeton gaat! Wilt u snel een prijs weten? Dat kan geregeld worden. Binnen 1 week kunnen wij schuimbeton bij u leveren! Klik op de onderstaande knop. U kunt ook geld besparen door zelf te helpen met het maken van het schuimbeton.

 

Dit zijn de nadelen van schuimbeton:

 1. Schuimbeton heeft een goede werk voorbereiding nodig en moet goed ingemeten worden want anders is er te veel of te kort matriaal
 2. Mogelijk bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van puin, beton
 3. Ruimte tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik
 4. Het storten is weerafhankelijk mag niet onder een temperatuur van 5 graden zijn
 5. Ongeschikt als dekvloer dus er moet nog een gips of cement gebonden vloer op
 6. Kruipruimte niet meer bereikbaar
 7. Ramen en deuren moeten open na het storten van schuimbeton en zorg daarbij dat er geen (huis) dieren de ruimte in kunnen
 8. Er moet een goede dichte “bak”geplakt worden met bouw folie. Dit moet zeer goed zijn uitgevoer want anders kan de schuimbeton kunnen “in”zakken
 9. Twee water punten beschikbaar van 2 water meters ( een van het pand zelf en een bijvoorbeeld van de buren) anders moet er water naar de lokatie gebracht worden
 10. Er moet voldoende parkeer ruimte tijdelijk beschikbaar zijn om de pompmachine te plaatsen (drie parkeerplaatsen.
 11. Onthefing aanvragen bij de gemeente om het werk te mogen uitvoeren.
 12. De voorkeur gaar naar 380 volt krachtstroom in de woning/pand anders moet er een aggergaat gehuurd worden.
 13. Afval moet worden afgevoerd
 14. Schoonmaken van pompmachine en de straat
Nadelen schuimbeton

Nadelen schuimbeton

Dit zijn de nadelen van schuimbeton informatie

Categorieën: Isolatie