Nadelen van schuimbeton uitgelegd

Schuimbeton is in de meeste gevallen een uitstekend product met veel voordelen. Het is licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Schuimbeton heeft zoals ieder product in bepaalde situaties een aantal nadelen. Voor een volledig beeld worden de nadelen hier uitgelegd.

 

 

 

 

 

Isopact schuimbeton

De nadelen van schuimbeton in het kort:

 1. Schuimbeton heeft een goede werkvoorbereiding nodig en moet goed ingemeten worden, anders bestaat er het risico van te veel of te weinig materiaal;
 2. Mogelijk zijn er bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van oud puin en/of beton;
 3. De ruimte waarin het schuimbeton wordt gestort, is tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik;
 4. Het storten is weersafhankelijk; de temperatuur mag niet onder de 5 graden Celsius zijn;
 5. Schuimbeton is ongeschikt als dekvloer, dus moet er altijd nog een gips of cementgebonden vloer overheen;
 6. De kruipruimte is niet meer toegankelijk;
 7. Ramen en deuren moeten open na het storten van schuimbeton, zodat er voldoende ventilatie is. Daarbij moet men opletten dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen;
 8. Er moet een goede dichte “bak” geplakt worden met (bouw)folie. Dit moet zeer goed zijn uitgevoerd, want anders kan het schuimbeton weglopen of (in)zakken;
 9. Er moeten twee waterpunten aanwezig zijn of er moet water naar de locatie gebracht worden;
 10. Er moet voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn om de pompmachine te kunnen plaatsen (minimaal drie parkeerplaatsen);
 11. Bij de gemeente moet ontheffing aangevraagd worden om het werk uit te kunnen voeren;
 12. Er moet een 380 Volt krachtstroom aansluiting in de woning of het pand aanwezig zijn, anders moet een aggregaat worden gehuurd;
 13. Het bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd;
 14. Na afloop van de werkzaamheden moet de pompmachine en de straat schoongemaakt worden;
 15. De dikte van schuimbeton is 50 cm. Als schuimbeton dikker wordt gestort, is de kans op weglopen en (in)zakken groter. Het is beter om dan in twee keer te storten, dus 2 lagen over elkaar heen. Het kan wel! Wij proberen het vaak tot wel 80 cm en is ook vaak gelukt.

 

 

Voorbereiding

Schuimbeton heeft een goede voorbereiding nodig. Hoewel schuimbeton makkelijk is aan te brengen (het 'loopt' als het ware zelf de ruimte door), betekent dat wel dat het niet uit de ruimte weg mag kunnen lopen. Er moet dus voor worden gezorgd dat de ruimte en alle gaten goed zijn afgesloten. Daarnaast zijn er mogelijk bijkomende kosten. Om schuimbeton te kunnen storten moet de ruimte klaar worden gemaakt om te kunnen storten. In bepaalde situaties kan dit extra tijd en geld kosten. Zo moeten we soms houten balken weghalen of een gedeelte van de ruimte afgraven.

 

 

 

Omstandigheden

De ruimte waar schuimbeton wordt gestort is uiteraard niet te gebruiken gedurende de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de grootte van de ruimte en hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen. Voor het storten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden: bij vorst en regen kan schuimbeton niet gestort worden.

Schuimbeton is niet geschikt als dekvloer. Er moet dus altijd nog een andere laag overheen aangebracht worden.

Verlies kruipruimte

Na het opvullen van de kruipruimte met schuimbeton, heeft u uiteraard geen kruipruimte meer. Het is geen groot nadeel aangezien kruipruimten tegenwoordig eigenlijk geen nut meer hebben. Een kruipruimte zorgt alleen maar voor vocht- en schimmelproblemen en houtrot. Wat dat betreft kun je een kruipruimte maar beter kwijt dan rijk zijn.

Bij het droogproces komt er erg veel vocht vrij dat er nog uit moet, dus moeten ramen en deuren open. Daarbij moet men opletten dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen.

schuimbeton

Zandbodem en schuimbeton

Schuimbeton is een goede optie om 'slappe grond' op te hogen en te verstevigen. Hier hangt wel een 'maar' aan vast: als de bodem in zijn geheel zakt, zakt het schuimbeton ook! Dit wordt vaak om verkooptechnische redenen niet verteld. Oorzaak van dit probleem kan zijn dat de ondergrond uit zand bestaat, wat vaak koud en vochtig is. Ook komt het voor dat er ruimte onder de fundering van het huis of de kruipruimte zit. In dat geval kan gestort schuimbeton wegspoelen. Als er veel regenwater onder of langs het schuimbeton loopt, kan het gaan drijven en kan dit water ook het zand makkelijk wegspoelen. Hierdoor kan de verharding ineens wegzakken. Om dit probleem te voorkomen, drukken we het zand in de kruipruimte goed aan zodat het steviger wordt.

 

Waarom schuimbeton van Woodstock?

Schuimbeton van Woodstock is een vloeibaar mortel dat bestaat uit duurzaam bindmiddel dat opgeklopt wordt met dierlijk eiwit. Woodstock vloeren maakt zijn schuimbeton zelf op de werkplek. Het mortel is erg licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Door de nieuwe techniek, betere/kleinere pompen en het doorontwikkelen van biologische schuimvormers, is ons schuimbeton speciaal voor de kruipruimte ontwikkeld en zijn wij nummer 1 als het om duurzaam schuimbeton gaat!

Wilt u snel een prijs weten? Dat kan geregeld worden. Binnen 1 week kunnen wij schuimbeton bij u leveren! Klik op de onderstaande knop. U kunt ook geld besparen door zelf te helpen met het maken van het schuimbeton.

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Schuimbeton