Nadelen van schuimbeton uitgelegd

Schuimbeton is in de meeste gevallen een uitstekend product met veel voordelen. Het is licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Schuimbeton heeft zoals ieder product in bepaalde situaties een aantal nadelen. Voor een volledig beeld worden de nadelen hier uitgelegd.

 

Isopact schuimbeton

De nadelen van schuimbeton in het kort:

 1. Schuimbeton heeft een goede werkvoorbereiding nodig en moet goed ingemeten worden, anders bestaat er het risico van te veel of te weinig materiaal;
 2. Mogelijk zijn er bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van oud puin en/of beton;
 3. De ruimte waarin het schuimbeton wordt gestort, is tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik;
 4. Het storten is weersafhankelijk; de temperatuur mag niet onder de 5 graden Celsius zijn;
 5. Schuimbeton is ongeschikt als dekvloer, dus moet er altijd nog een gips of cementgebonden vloer overheen;
 6. De kruipruimte is niet meer toegankelijk;
 7. Ramen en deuren moeten open na het storten van schuimbeton, zodat er voldoende ventilatie is. Daarbij moet men opletten dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen;
 8. Er moet een goede dichte “bak” geplakt worden met (bouw)folie. Dit moet zeer goed zijn uitgevoerd, want anders kan het schuimbeton weglopen of (in)zakken;
 9. Er moeten twee waterpunten aanwezig zijn of er moet water naar de locatie gebracht worden;
 10. Er moet voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn om de pompmachine te kunnen plaatsen (minimaal drie parkeerplaatsen);
 11. Bij de gemeente moet ontheffing aangevraagd worden om het werk uit te kunnen voeren;
 12. Er moet een 380 Volt krachtstroom aansluiting in de woning of het pand aanwezig zijn, anders moet een aggregaat worden gehuurd;
 13. Het bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd;
 14. Na afloop van de werkzaamheden moet de pompmachine en de straat schoongemaakt worden;
 15. De dikte van schuimbeton is 50 cm. Als schuimbeton dikker wordt gestort, is de kans op weglopen en (in)zakken groter. Het is beter om dan in twee keer te storten, dus 2 lagen over elkaar heen. Het kan wel! Wij proberen het vaak tot wel 80 cm en is ook vaak gelukt.

Voorbereiding

Schuimbeton heeft een goede voorbereiding nodig. Hoewel schuimbeton makkelijk is aan te brengen (het 'loopt' als het ware zelf de ruimte door), betekent dat wel dat het niet uit de ruimte weg mag kunnen lopen. Er moet dus voor worden gezorgd dat de ruimte en alle gaten goed zijn afgesloten. Daarnaast zijn er mogelijk bijkomende kosten. Om schuimbeton te kunnen storten moet de ruimte klaar worden gemaakt om te kunnen storten. In bepaalde situaties kan dit extra tijd en geld kosten. Zo moeten we soms houten balken weghalen of een gedeelte van de ruimte afgraven.

Voordat het schuimbeton gestort wordt, moet er randfoam en folie aangebracht worden. Dit moet op de juiste vakkundige manier gebeuren. Het is belangrijk dat het restvocht van het schuimbeton bij de zijkanten bij het randfoam er uit kan. Het is belangrijk dat de folie op een goede manier  aangebracht wordt waarbij rekening wordt gehouden met een  ventilatiestrook waar het restvocht weg kan zodat er geen vocht in de wanden trekt.

Wij van Woodstock-Vloeren verzorgen voor u de randfoam en folie voordat het schuimbeton er ingaat Het plaatsen van folie en randfoam en het storten van het schuimbeton vindt kort na elkaar plaats om te voorkomen dat het folie los komt te zitten.

Omstandigheden

De ruimte waar schuimbeton wordt gestort is uiteraard niet te gebruiken gedurende de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de grootte van de ruimte en hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen. Voor het storten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden: bij vorst en regen kan schuimbeton niet gestort worden.

Schuimbeton is niet geschikt als dekvloer. Er moet dus altijd nog een andere laag overheen aangebracht worden.

Verlies kruipruimte

Na het opvullen van de kruipruimte met schuimbeton, heeft u uiteraard geen kruipruimte meer. Het is geen groot nadeel aangezien kruipruimten tegenwoordig eigenlijk geen nut meer hebben. Een kruipruimte zorgt alleen maar voor vocht- en schimmelproblemen en houtrot. Wat dat betreft kun je een kruipruimte maar beter kwijt dan rijk zijn.

Bij het droogproces komt er erg veel vocht vrij dat er nog uit moet, dus moeten ramen en deuren open. Daarbij moet men opletten dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen.

Zandbodem en schuimbeton

Schuimbeton is een goede optie om 'slappe grond' op te hogen en te verstevigen. Hier hangt wel een 'maar' aan vast: als de bodem in zijn geheel zakt, zakt het schuimbeton ook! Dit wordt vaak om verkooptechnische redenen niet verteld. Oorzaak van dit probleem kan zijn dat de ondergrond uit zand bestaat, wat vaak koud en vochtig is. Ook komt het voor dat er ruimte onder de fundering van het huis of de kruipruimte zit. In dat geval kan gestort schuimbeton wegspoelen. Als er veel regenwater onder of langs het schuimbeton loopt, kan het gaan drijven en kan dit water ook het zand makkelijk wegspoelen. Hierdoor kan de verharding ineens wegzakken. Om dit probleem te voorkomen, drukken we het zand in de kruipruimte goed aan zodat het steviger wordt.

schuimbeton

 

Bodemdaling is niet goed voor schuimbeton

Schuimbeton is een zeer ideaal product om in kruipruimte toe te passen als isolatiemiddel, maar het kan niet zomaar toegepast worden in iedere kruipruimtes! Dit heeft voornamelijk te maken met de bodem waarop het wordt aangebracht. Want niet alle soorten bodems is geschikt daarvoor en heeft kans dat er bodemdaling plaatsvindt en dat is niet goed voor schuimbeton. Dat is een enorm nadeel van schuimbeton. Maar hoe ontstaat bodemdaling en welke soorten bodems zijn vatbaar voor bodemdaling?

Bodemdaling

Bodemdaling kan door verschillende manieren ontstaan zoals de gaswinning in Groningen of zoutwinning maar ook op een natuurlijke manier. Daarnaast ontstaat het ook op plekken wat nat kleigrond en veengrond bevat. Vervolgens kan bodemdaling ook worden veroorzaakt doordat het grondwaterpeil wordt verlaagd maar ook door dat er voor langere periode neerslag valt. De hoogte van het waterpeil wordt geregeld door de waterschappen. Bij langere periode geen regen droogt de bodem uiten volumeverandering plaatsvindt en leid tot bodemdaling. Je kan de informatie over nat kleigrond, veengrond en grondwaterpeil terugvinden op de website bodemdaling van Staatstoezicht op de Mijnen.

 

Hoe ontstaat bodemdaling met nat kleigrond of veengrond

Zoals hierboven vermeld bodemdaling kan op verschillende manieren gebeuren. Eén daarvan is bodemdaling doormiddel van nat kleigrond of veengrond. Dit gebeurt doordat de grond gaat inklinken. Tijdens deze proces wordt de inhoud of volume van de grond minder door de daling van grondwater. De daling van grondwater kan zowel op een natuurlijk manier gebeuren door verdamping van water op extreme warme dagen of door een waterschap. Doordat het grondwater verdwijnt bij nat kleigrond krimpt de klei en krijg je te maken met volumevermindering waardoor de bodem daalt.

Bodemdaling veengrond

Bodemdaling bij veengrond wordt veroorzaakt doordat er zuurstof bij het veen komt. In de veengrond leven allemaal micro-organismen (aerobe) en doordat ze worden blootgesteld aan de zuurstof worden ze weer actief. Hierdoor beginnen de aerobe hun stofwisseling. Doordat veengrond voornamelijk bestaat uit afgestorven plantaardige materiaal gaan de micro-organismen dat gebruiken als voedsel. Hierdoor verdwijnt de veengrond langzaam en daalt de grond.

Wet van Archimedes

Een andere manier waarop veengrond kan inklinken heeft te maken met de wet van Archimedes. Bij de wet van Archimedes heb je over wanneer de opwaartse kracht van een vloeistof of en gas dat uitoefent op een drijvend object even groot is als de tegenwerkende kracht. Hierbij spreken we de opwaartse kracht (wordt ook wel aangeduid als Archimedeskracht) het grondwater dat in de nat veengrond zit en de tegenwerkende kracht de zwaartekracht. Bij bodemdaling hebben we te maken dat de tegenwerkende kracht groter is dan de opwaartse kracht. Hiermee bedoelen we dat de veengrond samengeperst wordt waardoor het grondwater ontwaterd wordt en er volumeverandering plaatsvindt. De veengrond kan worden samengeperst door het schuimbeton. Hoewel schuimbeton een lichtgewicht product is loop je nog steeds de kans op dat het gebeurt. De dichtheid van schuimbeton varieert ergens tussen 400 en 1600 kg/m3 en bij veengrond varieert het ergens tussen 1000 en 1200 kg/m3 hieruit kunnen we dus concluderen dat het mogelijk is om schuimbeton toe te passen op veengrond. De exacte dichtheid veen is niet echt te bevestigen omdat het per gebied kan verschillen en te maken verschillende de factoren zoals het niveau van het grondwater. Het is dus mogelijk dat de dichtheid van veen zelfs iets lager is dan de aangeven cijfers veen of iets hoger. Hierdoor kan je niet garanderen dat je schuimbeton kan aanbrengen op veengrond zonder dat de bodem wegzakt.

 

Welke gebieden loopt er risico op met bodemdaling?

Gebieden wat voornamelijk vatbaar is voor bodemdaling is de gebied groene hart en Groningen. De gebied groene hart is een groot veengebied dat is omringd door allemaal grote en middelgrote steden maar is daarnaast ook omringd door wat kleinere gemeentes. In dit veengebied is voornamelijk nat veen aanwezig. Dit gebied zit tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Daarnaast loopt Groningen ook risico door bodemdaling door de gaswinning. Andere gebieden wat vatbaar zijn voor bodemdaling is rond de polder van Flevoland en Friesland lang de kust een beetje. Daarom is het heel belangrijk om na te vragen of jouw woning vatbaar is voor veengrond. Hieronder zie je link dat leidt na een pagina waarop je de top 20 gemeentes vindt dat vatbaar is voor bodemdaling en een site met een duidelijke bodemdaling kaart.

 

Kan schuimbeton op veengrond?

Ja het is mogelijk om schuimbeton toe te passen op veengrond, maar het is niet echt aangeraden. Dat komt doordat we niet de exact dichtheid van veengrond niet kunnen bevestigen. Hierdoor kan het inklinken direct na het aanbrengen. Maar het kan misschien een tijdje duren voordat het inklinkt. De niveau van de grondwater heeft namelijk invloed op de dichtheid. Als het niveau van het grondwater daalt wordt de dichtheid van de veen kleiner en kan de tegenwerkende kracht groter worden dan de opwaartse kracht. Doordat het veen wegzakt zakt het schuimbeton mee en dat is niet goed. Bovendien is het bodemdaling niet alleen slecht voor het schuimbeton maar ook voor jouw huis en kan de huis beschadigen. Door de het verzakking komt de kruipruimte weer open te staan. Daardoor raden we het af om het aan te brengen.

 

Alternatief voor schuimbeton?

Wil je toch je kruipruimte goed isoleren, maar je wilt niet schuimbeton aanschaffen omdat jouw woning op veengrond is gebouwd? Woodstock heeft de oplossing daarvoor! Een goed alternatief voor schuimbeton is namelijk een compofloor of een broodjesvloer. Een Compofloor is een luchtdichte isolatiemiddel met een lange levensduur. Daarnaast is het ook geschikt in oude woningen en is ook geplaats binnen 1 dag. Vervolgens is een comporfloor ook goed te combineren met vloerverwarming. Wil je meer weten of dit product? Bezoek onze pagina over de compofloor.

Een broodjesvloer is een systeemvloer wat voornamelijk wordt toegepast bij het uitbouwen en als renovatievloer. Daarnaast is dat het isolatiemateriaal vrij licht van gewicht is en een ideaal product is om aan te brengen om plekken wat moeilijk te komen is voor grote machines of vrachtwagens. Door je kruipruimte te isoleren met broodjesvloeren is het nog steeds mogelijk in je kruipruimte te komen. Dit komt doordat schuimbeton niet in contact met de bodem wat wel gebeurt met schuimbeton. Dit enorm voordelig en verminderd de kans van bodemdaling.

 

Waarom schuimbeton van Woodstock?

Schuimbeton van Woodstock is een vloeibaar mortel dat bestaat uit duurzaam bindmiddel dat opgeklopt wordt met dierlijk eiwit. Woodstock vloeren maakt zijn schuimbeton zelf op de werkplek. Het mortel is erg licht, goedkoop, gaat lang mee en is makkelijk aan te brengen. Door de nieuwe techniek, betere/kleinere pompen en het door ontwikkelen van biologische schuimvormers, is ons schuimbeton speciaal voor de kruipruimte ontwikkeld en zijn wij nummer 1 als het om duurzaam schuimbeton gaat!

Wilt u snel een prijs weten? Dat kan geregeld worden. Binnen 1 week kunnen wij schuimbeton bij u leveren! Klik op de onderstaande knop. U kunt ook geld besparen door zelf te helpen met het maken van het schuimbeton.

Categorieën: Schuimbeton

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.