Is water in de kruipruimte een probleem?

Water in de kruipruimte hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar kan op termijn toch een aantal problemen opleveren. Vocht in de kruipruimte kan overlast veroorzaken doordat er schimmels gaan groeien. Ook kan het de luchtvochtigheid van uw woning verhogen. Een andere probleem is dat de houten balken in uw vloer gaan rotten. Het is kortom vaak beter om vocht in uw kruipruimte zo veel mogelijk te voorkomen.

Water in de kruipruimte

Oorzaken van vocht in de kruipruimte

Vocht in de kruipruimte kan verschillende oorzaken hebben. Vaak word vocht in de kruipruimte veroorzaakt door een lekkende leidingen of door een hoog grondwaterpeil. Indien de leidingen lekken ligt het voor de hand om de leidingen te herstellen. Een hoog grondwaterpeil is natuurlijk lastiger om op te lossen. Er zijn echter wel degelijk stappen die u kunt zetten om het probleem op te lossen.

Vocht uit de kruipruimte verwijderen

Het water wegpompen

U kunt het vocht in de kruipruimte wegpompen met een pompmachine. Hiermee lost u het probleem natuurlijk niet definitief op. Eigenlijk moet u zoeken naar een oplossing waardoor het water ook niet meer kan terugkeren.

Ventilatie

Mogelijk kunt u het probleem oplossen met ventilatie. Hierdoor kan het water in de kruipruimte verdampen, en via de ventilatie ook weer de weg naar buiten zoeken. Bij een zeer grote laag water is dit waarschijnlijk niet voldoende om het probleem op te lossen.

Vocht in de kruipruimte oplossen met schuimbeton

Met schuimbeton kunt u het vochtprobleem definitief oplossen. Met dit product kunnen wij de volledige kruipruimte opvullen, zodat u geen last meer heeft van vocht en schimmels. Een bijkomend voordeel is dat u ook meteen uw woning kunt isoleren met schuimbeton. Als u dan toch uw kruipruimte gaat aanpakken is het verstandig om het ook meteen goed aan te pakken. Schuimbeton kan direct gecombineerd worden een volledig nieuwe vloer met vloerverwarming en een nette eindvloer.


Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.