Veel kruipruimtes zijn niet (helemaal) waterdicht en dat blijkt pas als het grondwaterniveau stijgt of als regenwater de vochtdichtheid van de kruipruimte of kruipkelder op de proef stelt. De wanden van de kruipruimte, gemaakt van beton of gemetseld van steen, worden dan op de proef gesteld. Extra kwetsbaar is de overgang tussen wanden en keldervloer, de kiemnaad en koude brug. Menig lekkage van kou en vocht vindt daarin zijn oorsprong. Daarom is de Kruipruimte is koud en vochtig. Een vochtige kelder is veel minder goed bruikbaar, maar u kunt ook ziek worden van vochtoverlast. Vochtbestrijding met Schuimbeton maakt de kelder waterdicht. Of anders gezegd oude vloer vervangen met schuimbeton

Schuimbeton als oplossing

Wat de oorzaak ook mag zijn, we hebben een methode om met schuimbeton het vocht te bestrijden. We brengen door middel van en pomp op een en waterdicht folie onder de schuimbetonvloer aan. Zichtbare scheuren in de schuimbetonvloer is geen probleem. We grijpen bouwkundig in als bijvoorbeeld de aansluiting tussen wand en vloer niet goed kan zijn of is. We zullen altijd de methode kiezen die de meeste kans op succes biedt, goed gecombineerd met zo weinig mogelijk overlast en geven een overzicht van de lage kosten van schuimbeton.

Vochtproblemen

We onderscheiden twee soorten vochtproblemen in huizen:

  1. Doorslaand vocht
  2. Optrekkend vocht

Doorslaand vocht komt vooral voor bij enkelsteens huizen en die zijn tegenwoordig zeldzaam geworden. Optrekkend vocht is een ander verhaal, daar krijgen veel meer mensen mee te maken. Optrekkend vocht bestaat voor het overgrote deel uit water, gecombineerd met zouten die uit de bodem afkomstig zijn. Die zouten houden het water vast en ze trekken nieuwe hoeveelheden daarvan aan, want zout is van nature hygroscopisch. Het water verdampt dus niet volledig, integendeel, het blijft de muur vochtig houden.

Kruipruimte koud en vochtig

De gevolgen laten zich raden: de aangetaste muur wordt nat, de sfeer in huis wordt bedompt. Kleding en meubels raken vochtig en gaan op termijn muf ruiken. In ernstige gevallen ontstaan er schimmels en zelfs zwammen op de muur.
Het humeur van bewoners, menselijke, maar ook dierlijke, wordt bedreigd. Behalve het humeur wordt ook de gezondheid van de gebruikers/bewoners aangetast door de vochtproblematiek. Onderzoek wijst uit dat het binnenklimaat van woningen en kantoren veel meer vervuild kan zijn dan de ‘ongezonde’ buitenlucht in steden. De verontreiniging binnen kan tot 5 x zo erg zijn als die van buiten…. Vocht is niet de enige oorzaak: koken, de was drogen, kaarsen branden, douchen, het zijn even zovele bedreigingen van het binnenklimaat. De conclusie kan geen andere zijn dan deze: het woonklimaat lijdt ernstig onder de vochtproblematiek die nog wordt verergerd door de gevolgen van koken, douchen en andere luchtbevochtigende activiteiten. De gevolgen laten niet op zich wachten. Behang of pleisterwerk raakt los. Minder zichtbaar: de isolatiewaarde van de muur loopt terug, de ruimte is daardoor minder gemakkelijk warm te stoken. Als gevolg van al die factoren daalt de verkoopwaarde van het door vocht aangetaste pand.

Wacht niet langer!

De schade die wordt aangericht is dus velerlei: wooncomfort, gezondheid, economische waarde van het gebouw: ze hebben allemaal te lijden van het vocht. Hoe langer u wacht met herstel, hoe langer het duurt voordat het vocht helemaal uit het pand is verdwenen. De verdamping heeft tijd nodig, meestal een jaar of langer. Daarom alleen al is het verstandig in te grijpen als het probleem nog niet tot volle omvang is gekomen.

Voorkom vocht en tocht en isoleer uw kruipruimte met schuimbeton! Schuimbeton bestrijdt vocht in de kruipruimte

Vocht en tocht in huis kunnen heel vervelend zijn. Beslagen ramen, koude voeten, stankoverlast, schimmelvorming en houtrot zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die ontstaan door teveel vocht in of onder de vloer. Problemen die eenvoudig ondervangen kunnen worden, wanneer de kruipruimte wordt geïsoleerd met schuimbeton van Woodstock.

Kruipruimte-isolatie verdient zich al snel terug

Een hoge grondwaterstand, gebrekkige ventilatie, condensatieproblemen en lekkages: vocht en tocht vanuit de kruipruimte kunnen tal van oorzaken hebben. In alle gevallen geldt dat (directe) actie gewenst is. Bij aanhoudende vochtproblemen verandert de kruipruimte namelijk al snel in een ongewenste leefomgeving voor algen, schimmels, mossen en ongedierte. Optrekkend vocht en tocht hebben daarmee een negatieve invloed op de gezondheid én het wooncomfort van bewoners. Ook is het vocht schadelijk voor de gebouwconstructie. Als gevolg van de slecht geïsoleerde kruipruimte zullen uw onderhouds- én energiekosten flink toenemen. Een investering in kruipruimte-isolatie verdient zich dan ook al snel terug. Bovendien biedt schuimbeton diverse aanvullende voordelen.

Uitstekende vochtwerende en isolerende eigenschappen

Schuimbeton is een lichtgewicht opvul- en funderingsmateriaal met uitstekende vochtwerende en isolerende eigenschappen. De vloeibare mortel bestaat uit cement, fijn zand, water en dierlijke eiwitten en wordt ter plaatse gemengd en gestort. Dankzij het gebruik van een speciale pomp en slangen bereikt het schuimbeton hierbij zelfs de moeilijkst bereikbare plekken, waar het binnen enkele dagen uithardt. Vanaf dan zijn tocht- en optrekkend vochtklachten niet meer aan de orde. Bovendien kan warmte van bijvoorbeeld de vloerverwarming kan niet meer naar beneden ontsnappen.

Ongevoelig voor vorst en/of krimp

Schuimbeton bestaat voor 20% uit water en voor 70% uit lucht, in de vorm van kleine luchtbelletjes. Doordat deze luchtbelletjes geen doorlopend stelsel vormen, is de waterindringing bij schuimbeton nagenoeg nihil. Hierdoor is schuimbeton ongevoelig voor vorst en/of krimp. Daarnaast heeft schuimbeton een zeer lange levensduur. Het materiaal rot of schimmelt niet. Doordat de gehele kruipruimte wordt opgevuld, zijn bewoners bovendien blijvend verlost van ongedierte onder hun woning. Dat maakt schuimbeton een excellente keuze.

Categorieën: Isolatie

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.