Een fundering zonder heipalen

In Nederland maken we een fundering vaak op heipalen. Dat kost vaak veel tijd. Maar wist u dat hier ook een heel mooi fundering alternatief voor bestaat? In twee woorden: opwaartse druk! We leggen u graag uit hoe dit werkt.

fundering alternatief

Opwaartse druk door Isopact schuimisolatie

Bouw licht van gewicht en gebruik opwaardse kracht !
De opwaartse druk, of opwaartse kracht, is de kracht die een gewicht omhoog duwt. Een mooi voorbeeld van opwaartse druk vinden we in ballonnen. Vullen we een ballon met lucht dan zal deze niet opstijgen. Vullen we hem echter met een gas lichter dan lucht – helium bijvoorbeeld – zal de ballon opstijgen. Doordat een ballon met helium zo licht is, stuwt de opwaartse kracht de ballon omhoog.
De opwaartse kracht op een voorwerp is recht evenredig met het volume van het object dat is ondergedompeld. Met andere woorden, hoe meer van een object is ondergedompeld, hoe groter de opwaartse kracht is die erop inwerkt. Dit betekent dat zelfs objecten die in vloeistof zinken een opwaartse kracht hebben die hen naar boven duwt.

Drijvende fundering

Zo werkt het ook met vloeistoffen. Wanneer we een object in een vloeistof plaatsen, duwt het gewicht van het object naar beneden op de vloeistof (bijvoorbeeld grondwater) terwijl een opwaartse kracht omhoog duwt tegen het object, tegen de zwaartekracht in. In het algemeen kan deze opwaartse kracht worden berekend met de vergelijking Fb = Vs × D × g, waarbij Fb de opwaartse kracht is, Vs het volume van het ondergedompelde deel van het object, D de dichtheid van de vloeistof waar het object in is ondergedompeld en g de zwaartekracht.
Hetzelfde principe gebruiken we om een fundering te maken. Als de opwaartse en neerwaartse kracht gelijk blijft dan drijft de fundering als het ware op het grondwaterpeil. Is de opwaartse druk van de fundering te klein, dan gaat deze zakken.

fundering alternatief

 

Traditionele funderingen

Een fundering is nodig om de krachten die het eigen gewicht met zich meebrengt over te brengen op een vaste ondergrond, waardoor vervormingen en verzakkingen van het bouwwerk voorkomen cq. sterk gereduceerd worden. De meest voorkomende zijn de gemetselde, de betonnen, de gestorte, de hardhouten en de fundering op betonpalen. Graafwerk en het plaatsen van heipalen is vaak een tijdrovend en zwaar onderdeel van ver- of nieuwbouw. Gelukkig is er een zeer goed alternatief voorhanden met de Isopact-fundering.

Fundering alternatief

Als ter plaatse van het bouwwerk zich een vaste grondlaag bevindt op niet al te grote diepte (maximaal 2 meter), kunt u overwegen om een fundering te maken die opgevuld is met schuimisolatie van Isopact. Door de grote hoeveelheid lucht in schuimisolatie is het lichter dan water, en blijft het dus drijven.
Bekijk ook https://woodstock-vloeren.nl/schuimbeton/ voor meer informatie over schuimbeton.
Na het uitzetten van de afmetingen van het bouwwerk graven we de grond af met een breedte en lengte van het bouwwerk plus 0,20 meter extra. De diepte van het te graven gat is afhankelijk van het gewicht dat de fundering moet kunnen dragen. Het is niet belangrijk dat de bodem van het graafwerk vlak en waterpas is. In het midden brengen we Isopact aan tot op de vaste grondlaag of tot de opwaartse kracht. De dikte van de schuimisolatie is dus afhankelijk van het gewicht van het bouwwerk. Gaat het om relatief lichte bouwwerken zoals schuren en garages, is een dikte van 0,50 cm vaak al voldoende.

Afwerking

Nadat de betonvloer over de schuimisolatie is gestort en voldoende is verhard, kan hier een afwerkvloer overheen gestort worden. Het is echter ook mogelijk om de betonvloer als woonbeton toe te passen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schuimisolatie als fundering? Neem dan contact met ons op.

Categorieën: Schuimbeton

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.