Alleen gecertificeerde EnergiePrestatie-adviseurs kunnen een energielabel berekenen en registreren in de landelijke database. De berekening van het label gaat met behulp van een lange lijst met vragen en tabellen. Deze vragen gaan allemaal over de woning en staat los van het aantal mensen dat in de woning woont.

Wat is een energielabel?

Het energielabel is een indicatie voor het gebruik van fossiele brandstof in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2.jr). Fossiele energie komt van aardolie, aardgas en kolen. Deze brandstoffen zorgen voor een grote milieubelasting. Naarmate een woning meer fossiele energie gebruikt, is de belasting op het milieu ook groter. Dit vertaalt zich in een slechter energielabel.

Een duurzamere woning, bijvoorbeeld een woning die zonnepanelen heeft om energie op te wekken, maakt minder gebruik van fossiele brandstoffen en zal dus een beter energielabel krijgen. Naarmate er meer duurzame energiebronnen toegepast zijn in een woning, wordt het energielabel steeds beter.

Standaard voor isolatie

Vanaf 1 augustus 2021 staat op het energielabel ook of de woning voldoet aan de standaard voor isolatie. Deze standaard geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd. Voldoet de woning aan de standaard dan is deze geschikt om aangesloten te worden op een warmtepomp of warmtenet.

Bij een woning die voldoet aan de standaard voor isolatie hoeven geen aanvullende isolatiemaatregelen uitgevoerd te worden als de woning van het gas af gaat. Voor eventuele kopers van de woning is dat belangrijk. Ze weten dan dat er geen extra kosten voor isolatie gemaakt hoeven te worden bij aankoop van de woning.

Waar is het energielabel op gebaseerd?

 1. Bouwjaar woning
 2. Woningtype, bv appartement, rijtjeshuis, vrijstaande woning
 3. Dakisolatie
 4. Gevelisolatie
 5. Vloerisolatie
 6. Soort glas
 7. Soort verwarming en de wijze van opwekken van warmte
 8. Soort warmwatervoorziening
 9. Ventilatiesysteem
 10. Zonnepanelen en zonneboiler

Het bouwjaar van een huis is van belang omdat in de loop van de tijd de eisen die aan een nieuw te bouwen woning worden gesteld, steeds strenger zijn geworden. Een woning die voor 1920 is gebouwd en waaraan geen verbeteringen zijn aangebracht, heeft geen spouwmuur. De gevelisolatie is dan slecht. Een woning waarvoor in 2019 een bouwvergunning is afgegeven, moet voldoen aan veel recentere eisen. Energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie en een spouwmuur zijn hier zeker toegepast.
Het bouwjaar van een woning geeft dus al een goede indicatie van het energieverbruik.

Energielabel zelf berekenen

Het zelf berekenen van een energielabel is niet mogelijk. Wel kan aan de hand van de punten een indicatie gegeven worden. Immers, scoren alle punten een voldoende dan zal het label in de middenmoot zitten tussen A en G. Is de score een goed, dan zal het label richting een B of zelfs een A gaan.

Zo krijg je een goed energielabel

Een woning die zeer duurzaam of energieneutraal is, wekt zelf de benodigde energie op die verbruikt wordt. Op de genoemde onderdelen heeft een dergelijke woning de volgende score:

 • Dakisolatie – zeer goed
 • Muurisolatie – zeer goed
 • Vloerisolatie – zeer goed
 • Glasisolatie – zeer goed
 • Ventilatiesysteem met warmteterugwinning
 • Zonnepanelen
 • Vloerverwarming of radiatoren die op lage temperatuur werken
 • Warmtepomp of zonneboiler

Een woning die energieneutraal is, heeft een energielabel van A+++ of A++++
In een dergelijk geval is het eenvoudig om een indicatie van het energielabel te geven.

Energielabel laten berekenen

Een energielabel kan dus niet door een woningeigenaar zelf berekend worden maar alleen door een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur of EP-adviseur. Deze heeft speciaal hiervoor geschreven software waarin alle antwoorden op de vragenlijst worden verwerkt. Aan de hand van de ingevoerde gegevens wordt dan het energielabel berekend.

Om het energielabel van uw woning te laten berekenen, heeft u dus een EnergiePrestatie-adviseur nodig. Deze EP-adviseur zoekt u zelf uit. U kunt hiervoor een aantal offertes opvragen en op basis van uw eisen, bijvoorbeeld de laagste prijs of snel beschikbaar, een definitieve keuze maken. De prijsverschillen tussen de diverse adviseurs lopen sterk uiteen. Let dus goed op wat zij precies aanbieden en lees de kleine lettertjes.

De EP-adviseur moet uw woning bekijken en beoordelen om een energielabel te kunnen berekenen. U maakt dan ook een afspraak met hem voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek moet u aanwezig zijn om antwoord te kunnen geven op zijn vragen. De adviseur zal de woning zowel van binnen als van buiten uitvoerig bekijken.

Waar kijkt de EP-adviseur naar?

Tijdens deze woningopname kijkt hij naar de staat van onderhoud van de woning, hoe de woning verwarmd wordt en of er al energiebesparende maatregelen zoals de kruipruimte isolatie zijn genomen. Denk hierbij ook aan zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtewinner.

Ook het aantal kamers, de grootte in vierkante meters van de woning en de aanwezigheid van een kelder worden allemaal meegenomen in de berekening. In totaal worden ongeveer 150 verschillende woningkenmerken meegenomen in de totale berekening.

Definitieve berekening energielabel

Alle gegevens die de EP-adviseur noteert tijdens de woningopname worden verwerkt in het systeem waarna het energielabel gegenereerd wordt. Dit proces is geautomatiseerd zodat voor alle woningen en door alle adviseurs het label op dezelfde manier berekend wordt. Het kan dus niet zo zijn dat een woning in Groningen die exact hetzelfde is als een woning in Limburg een ander energielabel krijgt.

Afgifte energielabel

Na berekening van het energielabel moet het label ook nog geregistreerd worden. Alle energielabels worden centraal opgeslagen in de landelijke database: ep-online.nl. De energieadviseur is verantwoordelijk voor de registratie van de gegevens in deze database. Na registratie van het label stuurt de energieadviseur een afschrift van het energielabel naar de woningeigenaar.

EP-online register

Het energielabel registreren. Wel kunt u in de landelijke database nakijken wat het energielabel van een willekeurige woning is. Dat kan handig zijn als u van plan bent om een woning te kopen. Het energielabel geeft immers aan wat het ingeschatte energieverbruik van de woning is. Aan de hand daarvan weet u ook of er aanzienlijke energiebesparende maatregelen genomen moeten worden. U kunt dan een goede afweging maken of u wel of niet tot aankoop van de woning overgaat.

Het zelf berekenen van een energielabel is dus niet mogelijk. Wel kunt u aan de hand van het bouwjaar van een woning al een grove inschatting maken van het label. Lees daarvoor dit artikel over goedkoop energielabel berekenen. Voor een exacte berekening moet u in zee gaan met een gecertificeerde EnergiePrestatie-adviseur. Alleen een EP-adviseur kan een energielabel berekenen en registreren in de landelijke database.


Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.