Wat kan ik isoleren? Dat is een vraag die wij vaak horen.  Het isoleren van een woning is op te splitsen in de volgende hoofdonderdelen:

  1. Het dak
  2. De gevels
  3. De spouwmuren
  4. De vloer van de zolder of vliering
  5. De begane grond vloer/ kruipruimte
  6. De ramen
Huis isoleren

1. Het dak

Via het dak van een niet-geïsoleerde woning verdwijnt ongeveer 30% van de warmte uit de woning. Dit is dus bijna 1/3 deel van de totale warmte! Het isoleren van een dak gebeurt vaak door het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van het dak. Steenwol en glaswol zijn hierbij veelgebruikte materialen. Deze kunnen goed door een handige doe-het-zelver aangebracht worden.

2. De gevels

Ook de gevels van woningen zorgen voor een aanzienlijk warmteverlies. Bij niet-geïsoleerde woningen gaat dit om een verlies van ongeveer 20%. Isoleren van buiten- en of binnengevels is daarom zeker een optie om te overwegen. Bij buitengevelisolatie wordt de isolatie tegen de buitengevel van de woning aangebracht. Voordelen zijn:

  • Geen overlast in de woning van werkzaamheden en stof
  • Binnenruimte blijft gelijk
  • Wind- en waterdicht

Binnengevelisolatie komt aan de binnenzijde van de woning. Tegen de bestaande binnenmuur wordt isolatie aangebracht die vervolgens wordt afgewerkt met behang, stucwerk of steenstrips. Hierdoor wordt de binnenruimte kleiner. Ook stopcontacten en leidingen moeten van de binnenmuur van de gevel gehaald worden en naar voren geplaatst omdat ze anders achter de isolatie verdwijnen.

3. De spouwmuren

Een spouwmuur is een muur die uit 2 evenwijdige muren bestaat. Vanaf 1920 zijn woningen met een spouwmuur gebouwd. Vanaf 1975 is er ook daadwerkelijk isolatie aangebracht in spouwmuren. Vaak is deze isolatie verouderd of naar beneden gezakt. Aanbrengen van nieuwe spouwmuurisolatie is zeker aan te bevelen. De nieuwe materialen die nu toegepast worden zijn duurzamer, zakken minder makkelijk naar beneden en behouden hun isolatiewaarde.

4. De vloer van de zolder of vliering

De warmte die via het dak een woning verlaat is vaak via de vloer naar boven getrokken. Deze trek gaat 24 uur per dag door waardoor het een grote bijdrage levert aan het warmteverlies van een woning. De vloerisolatie wordt vrijwel altijd aan de bovenzijde van de vloer aangebracht en afgedekt met plaatmateriaal.

5. De begane grond vloer/ kruipruimte

Optrekkend vocht uit de kruipruimte zorgt voor vocht en tocht in de woning. Door het aanbrengen van isolatie tegen de onderzijde van de vloer, wordt dit probleem verholpen. Als er onvoldoende ruimte is onder de vloer, wordt de isolatie op de bodem aangebracht. Dit noemen we bodemisolatie Hiervoor wordt eerst afdekfolie neergelegd waarop het isolatiemateriaal, bijvoorbeeld schuimbeton, wordt aangebracht. Lees meer op onze pagina over kruipruimte isoleren.

6. De ramen

Via de ramen van een niet-geïsoleerde woning verdwijnt ongeveer 15% van de warmte naar buiten. Aanbrengen van hoogrendementsglas is hiervoor de goede oplossing. Hoogrendementsglas bestaat uit verschillende lagen glas waartussen stilstaande lucht zit. Door deze stilstaande lucht te vervangen door argon, wordt de isolerende waarde versterkt.

Voor de isolatie van een woning zijn diverse financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Energiebespaarlening voor particulieren van het Nationaal Warmtefonds.


Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.