Woodstock heeft door vernieuwing van een betonpomp het mogelijk gemaakt dat ongehydrateerd cement uit betonpuin te gebruiken is. Door deze nnieuwe techniek kan dit opnieuw worden gebruikt in een gietvloer van beton. Naar verwachting is de pomp eind 2021 klaar en gereed,

De eerste pomp is na praktijktesten gelukt. De Pomp is een mobiel apparaat dat op locatie beton kan maken en verwerken, zonder dat overlast wordt veroorzaakt. (Her)gebruik van cement beperkt de productie van nieuw cement. Onze machine kan onbenut cement uit betonpuin gebruiken,”

SDE subsidie

Cementsteen goed breken

De huidige generatie betonbrekers vermalen grote betonnen delen tot granulaat, waarbij ruim 45% van het puin in brekerzand verandert. Door de korrelgrootte van 4 mm is dit materiaal niet verder te gebruiken, maar er kan juist wel ongehydrateerd cement worden uitgehaald.

Het idee is dat het alleen het cementsteen breekt in het puin. “Hij breekt uitsluitend de lijm die het zand en het grind aan elkaar plakt.” Dat vergt een kracht van gemiddeld 14 N/mm2; voor zand en grind is een kracht nodig van gemiddeld 200 N/mm2. De machine hoeft daardoor minder robuust te zijn en verbruikt circa 10% van de energie die conventionele brekers opnemen.

40% ‘nieuw’ cement

We kunnen aantonen dat de slimme breker zonder overlast en op locatie betonpuin kan bewerken. Uit onderzoek uit 1983 blijkt dat beton dat destijds werd gemaakt met portlandcement A en een water cementfactor van 0,4, voor maximaal 60% is gehydrateerd. “En dus zit er nog voor minstens 40% ‘nieuw’ cement in betonpuin”,

Beton vermalen en CO2 uitstoot

Menigeen heeft geen flauw benul over hoeveel materiaal (en dus ook kapitaal) wordt verspild in de bouwsector? Neem bijvoorbeeld de sloopmaterialen. Deze hebben absoluut waarde, maar door de wijze waarop men er nu mee omgaat met betonpuin, gaat veel waarde verloren. Het afgevoerde puin wordt dan vergruizeld en, mits het puin niet vervuild is, onder het asfalt gelegd. Daarnaast wordt vaak met water het stof op de sloopplaats ingeperkt waardoor de cement uit het beton wat nog werkzaam is alsnog verhard. Hierdoor komt dan ook weer geen CO2 besparing uit voort. Op die manier besparen we hooguit een marginaal bedrag op de sloopkosten. Dat kan uiteraard veel beter. Sterker nog, dat móet ook beter, willen we ook in de toekomst voldoende grondstoffen beschikbaar houden voor de bouwnijverheid. Dit nog los van de gevolgen door de toepassing van (bijna uitsluitend) nieuw cement in beton, veroorzaker van plusminus 8% van de menselijke CO2 productie wereldwijd! Maar liefst 3x méér dan het mondiale vliegverkeer! Dit vraagt absoluut om een betere benadering: een duurzame omgang met beton en tegelijk daardoor met de vele andere waardevolle materialen in gebouwen en complexen.

De gehanteerde cijfers zijn sofistisch

Alle doelstellingen in de bouwnijverheid op het vlak van verduurzaming – ook die van grondstoffen – gaan over het gewicht aan sloopmaterialen dat opnieuw wordt toegepast. Dat is een totaal verkeerde prikkel met beton en steen als de grote hergebruik winnaars van de bouw. De cijfers geven de indruk dat we met z’n allen goed bezig zijn want stenen wegen nu eenmaal veel. Steenachtige materialen verdwijnen vergruizeld onder het asfalt. Dit onder de noemer van recyclen maar op de keper beschouwd is het natuurlijk gewoon (puin) storten. Andere materialen zoals hout, kunststoffen en textiel tellen door hun summiere gewicht nauwelijks mee, terwijl daar juist wel al de ecologische schades voorkomen kunnen worden door hergebruik. En wat dacht u van metalen vaak een hoge waarde vertegenwoordigen en makkelijk hergebruikt kunnen worden? Maar dan moeten we ze wel erkennen. Dus uiteindelijk ontzettend zonde om de volgende redenen:
Een betonstructuur is sterk en heeft daardoor een lange levensduur. Die moeten we dus zo lang mogelijk laten staan.
In het beton zitten veel kostbare materialen (metalen en kunststoffen) van installaties vermengd, die bij sloop onherroepelijk verloren gaan in kleine deeltjes. Een deel van die kostbare materialen is ook nog eens chemisch afval – denk aan de PVC! – en dus desastreus voor het milieu.

Chapeau voor het beton wat tegenwoordig gemaakt wordt!

Handen af van de draagstructuur. Dat kan uitsluitend als het ruimte biedt voor verandering. Verandering van gevel, dak, installaties en inbouw, doorlopend afgestemd op de behoeften van wisselende gebruikers, eigenaren en hun verdienmodellen. Pas dan doen we recht aan de levensduur van beton en stenen, en maken we efficiënt gebruik van al die andere kostbare grondstoffen.

Voor meer informatie kunt u onze contactgegevens vinden op onze contactpagina.

Categorieën: Verbouwen

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.