Schelpen in de kruipruimte is een oud middel om vocht uit de kruipruimte te weren.

Een vochtige kruipruimte hoeft geen probleem te zijn. Alleen, het vocht kan voor schimmelgroei zorgen en schimmel is schadelijk voor de gezondheid. Het is dus altijd beter en gezonder om schimmel zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Een van de manieren om vocht in de kruipruimte tegen te gaan is het aanbrengen van een laag schelpen. De schelpen hebben een isolerende werking omdat ze het optrekkende vocht in een kruipruimte absorberen.

 

Schelpen in de kruipruimte hebben de volgende voordelen:

– natuurproduct

– goede vochtopname

– warmte-isolatie

– eenvoudig aan te brengen

Natuurproduct

Schelpen worden op een duurzame manier gewonnen en zijn een restproduct uit zee. Voordat ze in de kruipruimte aangebracht kunnen worden, worden ze eerst afgespoeld en schoongespoeld zodat organische vervuiling en zout verdwijnen. Voor het verwerken van schelpen zijn geen chemische middelen nodig. Schelpen zijn daarmee het enige 100% natuurlijke isolatiemateriaal voor bodemisolatie.

Goede vochtopname

Een belangrijke eigenschap van schelpen is de goede vochtopname. Ze absorberen het vocht in de lucht en houden het vocht dat optrekt uit de bodem tegen waardoor de kruipruimte droog wordt.

Warmte-isolatie

De schelpen worden los gestort in de kruipruimte. Hierdoor blijven er tussen de schelpen open ruimtes met stilstaande lucht. Deze stilstaande lucht houdt de warmte vast waardoor de kou geen kans krijgt om uit de bodem omhoog te trekken.

Eenvoudig aan te brengen

Het aanbrengen van schelpen in de kruipruimte gebeurt met behulp van een slang en lucht. De schelpen worden uit de vrachtwagen via een slang de kruipruimte ingeblazen. Zo kan er vrij eenvoudig een egaal pakket schelpen gelegd worden.

 

Nadelen schelpenisolatie

Naast de voordelen hebben schelpen in de kruipruimte als isolatiemateriaal ook een aantal nadelen.

– Minder geschikt natte kruipruimtes

– Zwaar

– Weinig vrije ruimte

– Hoge prijs

 

Minder geschikt natte kruipruimtes

De hoeveelheid vocht die de schelpen op kunnen nemen is beperkt. Op het moment dat ze verzadigd zijn, verliezen zij hun werking en blijft het vochtig in de kruipruimte. Zeker als er bijvoorbeeld door de stijging van het grondwater een laag water in de kruipruimte komt te staan, hebben schelpen geen nut meer. De dikte van de laag schelpen moet minimaal 25 tot 30 cm boven de hoogste waterstand uitkomen.

Zwaar

Een flinke laag schelpen is zwaar. Het gewicht van deze schelpen drukt op de bodem van de kruipruimte. In gebieden met een slappe bodem eventueel gecombineerd met een hoge grondwaterstand, persen de schelpen het water als het ware uit de bodem. Hierdoor komt er alleen maar meer vocht naar boven en liggen de schelpen eerder in het water. Zoals in het vorige punt al aangegeven, hebben schelpen die in het water staan, geen isolerende en vochtopnemende werking.

Minder vrije ruimte in kruipruimte

Een ander nadeel van schelpenisolatie is dat de vrije ruimte in de kruipruimte verminderd. Het vervangen van een leiding of het verhelpen van een lekkage wordt daardoor een stuk lastiger. Zeker omdat de schelpen een compacte laag vormen die niet eenvoudig aan de kant kan worden geschoven. Daarnaast zijn ze door de scherpe hoeken en randen niet echt vriendelijk voor handen en knieën bij het kruipen door de kruipruimte.

 

Hoge kostprijs

Een laatste nadeel, waar veel mensen gevoelig voor zijn, is de hoge kostprijs. Schelpen als isolatiemateriaal is een dure manier van isoleren terwijl er betere alternatieven zijn die goedkoper zijn en de nadelen die schelpen hebben, niet hebben.

 

 

Alternatieven voor schelpenisolatie

Isolatiechips

Een alternatief voor schelpenisolatie zijn isolatieparels of isolatiechips. Op deze pagina leest u meer over de voor- en nadelen van isolatiechips en de kleine variant, isolatieparels.

Schuimbeton

Een volledig ander alternatief voor schelpenisolatie is schuimbeton. Daar waar bij isolatieschelpen en isolatiechips nog steeds vocht vanuit de bodem in de kruipruimte kan komen, is dat bij schuimbeton niet het geval. Ook is het zo dat schuimbeton als isolatiemiddel voor een kruipruimte meer problemen oplost dan alleen een vochtprobleem.

 

Schuimbeton prijs

Waarvoor is schuimbeton de oplossing?

Schuimbeton is de oplossing voor:

– schimmels in de kruipruimte

– ongedierte als muggen en zilvervisjes in de kruipruimte

– vieze luchtjes in de kruipruimte

 

 

Voordelen schuimbeton

Naast dat schuimbeton een aantal problemen oplost die zich voor kunnen doen in de kruipruimte heeft het isoleren van de kruipruimte met schuimbeton nog meer voordelen.

– geen vocht meer in de kruipruimte

– geen koude vloer meer

– een droger binnenklimaat in de woning

– lagere energierekening door energiebesparing

– algehele verbetering van het leefklimaat in de woning en daardoor minder klachten voor mensen met reuma en aandoeningen aan de luchtwegen.

Het grootste voordeel van het isoleren van de kruipruimte met schuimbeton is het definitief afrekenen met vocht in de kruipruimte. Voordat het schuimbeton kan worden gestort, wordt er namelijk eerst een waterdichte kuip aangebracht in de kruipruimte. Deze kuip is gemaakt van plasticfolie. De randen en naden worden waterdicht afgewerkt. Hierdoor kan het schuimbeton niet weglopen – het zit in een bak – en kan het water vanuit de bodem niet doordringen naar boven.

Daarmee is een kruipruimte die geïsoleerd is met schuimbeton ongevoelig voor vocht en ook voor een stijgende grondwaterstand.

 

Duurzaamheid

In tegenstelling tot isolatiechips en isolatieparels waarvan de grondstof aardolie is, zijn de grondstoffen waarvan schuimbeton gemaakt wordt, wel duurzaam. Schuimbeton wordt net als beton gemaakt van een mengsel van cement, fijn zand en water. Aan schuimbeton wordt ook een schuimmiddel toegevoegd en eventueel vulmiddelen. Het schuimmiddel bestaat uit eiwitten die ervoor zorgen dat er tijdens het drogen allemaal luchtbolletjes in het beton blijven zitten. Deze bolletjes met stilstaande lucht houden de warmte vast en zorgen zo voor de isolerende werking van schuimbeton.

Contact met isolatiespecialist

Het isoleren van een kruipruimte is een klus die u niet lichtzinnig aan moet pakken. Wij adviseren u daarom om altijd eerst contact op te nemen met een isolatiespecialist. Hij kan de situatie beoordelen en bekijken wat in uw geval de beste vorm en het beste isolatiemateriaal is. Vervolgens kunt u zelf afwegen of u de werkzaamheden zelf uitvoert, door bijvoorbeeld isolatiechips toe te passen, of dat u het werk overlaat aan de vakman.


Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.