Het opstook- en afkoelprotocol:

  1. Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
  2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt
  3. Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.
  4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
  5. Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.

Opstookprotocol vloerverwarming

Dag 1: Watertemperatuur 20 °C
Dag 2: 25 °C
Dag 3: 30 °C
Dag 4: 35 °C
Dag 5: 40 °C
Dag 6: 40 °C

Afkoelprotocol vloerverwarming

Dag 7: 35 °C
Dag 8: 30 °C
Dag 9: 25 °C
Dag 10: 20 °C
Dag 11: Herhalen of beëindigen Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. mocht dit - gezien de beschikbare tijd - niet kunnen, dan de installatie in gebruik nemen.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C.

Woodstock vloeren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele scheuren / breuken in de vloer en/ of andere gevolgschade naar aanleiding van het opstoken van de installatie.