Het opstook- en afkoelprotocol:

Wanneer u vloerverwarming heeft laten leggen en er is een dekvloer overheen gelegd die is opgedroogd, dient u eerst nog een opstookprotocol voor uw vloerverwarming te volgen. Dit protocol zorgt ervoor dat de vloer zonder problemen geëgaliseerd kan worden.

Dit is het algemene proces van het verhogen van de temperatuur:

  1. Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
  2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt
  3. Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.
  4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
  5. Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.
opstookprotokol vloerverwarming

Opstookprotocol vloerverwarming

Dag 1: Watertemperatuur 20 °C
Dag 2: 25 °C
Dag 3: 30 °C
Dag 4: 35 °C
Dag 5: 40 °C
Dag 6: 40 °C

Afkoelprotocol vloerverwarming

Dag 7: 35 °C
Dag 8: 30 °C
Dag 9: 25 °C
Dag 10: 20 °C

Dag 11: Herhalen of beëindigen Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. mocht dit - gezien de beschikbare tijd - niet kunnen, dan de installatie in gebruik nemen.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C.

Download hieronder de pdf met het opstookprotocol:

 

Opstookprotocol vloerverwarming bij afgesmeerde sleuven

Het opstookprotocol loopt anders dan het standaard opstartprotocol als er ingefreesde afgesmeerde sleuven zijn.

Dag 1: de gefreesde sleuven worden afgesmeerd, zet de vloerverwarming nog niet aan!
Dag 2 en 3: laat de afgesmeerde sleuven drogen, zet de vloerverwarming nog niet aan!
Dag 4: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 20 °C
Dag 5: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 25 °C
Dag 6: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 30 °C
Dag 7 en 8: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 40 °C
Dag 9: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 35 °C
Dag 10: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 30 °C
Dag 11: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 25 °C

Download hieronder de pdf met het opstookprotocol bij afgesmeerde sleuven:

Opstookprotocol zandcement met versnellers

Ook als er zandcement met versnellers is geplaats verloopt het opstartprotocol anders. Zie hieronder het opstookprotocol met versnellers.

Opstookprotocol met versnellers:
Dag 1: de zandcementvloer wordt gesmeerd, zet de vloerverwarming nog niet aan!
Dag 2 en 3: laat de zandcementvloer drogen, zet de vloerverwarming nog niet aan!
Dag 4 en 5: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 20 °C
Dag 6 en 7: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 25 °C
Dag 8 en 9: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 35 °C
Dag 10 en 11: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 45 °C
Dag 12: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 30 °C

Download hieronder de pdf met het opstookprotocol bij zandcement met versnellers:

Als wij ook komen egaliseren let dan op de volgende punten:
-de vloerverwarming dient de dag voordat wij komen egaliseren uitgezet te worden
-de temperatuur in de woning dient niet lager dan 15 °C te zijn

 

Woodstock vloeren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele scheuren / breuken in de vloer en/ of andere gevolgschade naar aanleiding van het opstoken van de installatie.

vloerverwaming temperatuur

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.