Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is een term die op te splitsen is in een viertal onderdelen:

 • Gebruiksoppervlakte wonen
 • Gebruiksoppervlakte externe bergruimte
 • Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
 • Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte

 

Feitelijk bestaat DE gebruiksoppervlakte niet maar moet aangegeven worden om welke gebruiksoppervlakte het gaat. Is dit niet nader aangeduid, dan is het verstandig hierom te vragen zodat u zeker weet dat u over de juiste getallen en informatie beschikt.

Wat is gebruiksoppervlakte van een woning?

De gebruiksoppervlakte van een woning heeft alleen betrekking op verwarmde ruimtes die 2 meter of hoger zijn. Het is de oppervlakte tussen de wanden van een woning waarbij in mindering wordt gebracht:

 • Het grondoppervlak van de dragende wanden
 • De oppervlakte van trapgaten en vides (indien aanwezig en groter dan 4 m2)
 • De oppervlakte van ruimtes waarvan de vrije hoogte lager is dan 1,5 meter
 • De grondoppervlakte van constructies als die groter zijn dan 0,5 m2
 • De grondoppervlakte van leidingsschachten als deze groter zijn dan 0,5m2

 

In andere woorden: de gebruiksoppervlakte van de woning is de oppervlakte tussen de wanden vermindert met de oppervlakte van vaste elementen groter dan 0,5 m2 en van de ruimtes die niet hoger zijn dan 1,5 meter. Ook trapgaten en vides groter dan 4 m2 tellen niet mee.

Let op: het exact bepalen van de gebruiksoppervlakte van een woning is niet eenvoudig. Om dit op de juiste manier te doen, is de NEN-2580 opgesteld. Hierin zijn de meetinstructies opgenomen voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte.

Wat is bruto vloeroppervlak?

Het bruto vloeroppervlak is de totale ruimte binnen de wanden van een woning, zonder rekening te houden met vaste elementen als leidingsschachten en andere constructies.

Het bruto vloeroppervlak is nodig om de gebruiksoppervlakte te kunnen bepalen.

Wat is woonoppervlak?

Het woonoppervlak is de oppervlakte van de binnenruimtes van een woning die geschikt zijn voor bewoning. Denk hierbij aan woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, hobbyzolder, keuken etc. Voorwaarde hierbij is dat de oppervlakte minimaal 4 m2 bedraagt.

Verschil woonoppervlak en gebruiksoppervlak

Het woonoppervlak gaat alleen over de ruimtes die geschikt zijn voor bewoning. Bij het gebruiksoppervlak tellen ook de volgende ruimtes mee:

 • Sanitaire ruimtes (badkamer, toilet)
 • Niet dragende binnenwanden
 • Bergruimtes zoals een bijkeuken
 • Verkeersruimtes zoals gang en overloop

 

 

Hoe meet je de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte wordt bepaald door de BVO (bruto vloeroppervlakte) te verminderen met de oppervlaktes die niet meetellen voor de gebruiksoppervlakte.

Het meten van de gebruiksoppervlakte moet gebeuren conform de NEN 2580. Deze norm is vrij complex en wordt eigenlijk alleen gebruikt door vastgoedspecialisten zoals makelaars en projectontwikkelaars. Ook zijn er adviseurs die uw woning volgens de NEN 2580 in kunnen meten en de juiste gebruiksoppervlakte kunnen bepalen.

Voordeel gebruik NEN 2580 gebruiksoppervlakte

Hoewel de instructies volgens NEN 2580 tamelijk ingewikkeld zijn, heeft de NEN ook één groot voordeel. Wie de bepaling van de gebruiksoppervlakte ook doet volgens de NEN 2580, de uitkomst is altijd hetzelfde. Immers, het ligt vast hoe er gemeten moet worden en welke ruimtes wel en niet meetellen in de bepaling. Laat u de gebruiksoppervlakte van uw woning vaststellen volgens de NEN 2580, dan weet u zeker dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

WOZ-waarde en gebruiksoppervlakte

In veel gemeentes zijn woningeigenaren het niet eens met de door de gemeente bepaalde waarde van woningen, ook bekend als de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Deze waarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Een taxatie is niet geheel objectief en de uitkomst van een taxatie kan verschillen per taxateur.

Om te komen tot een meer objectieve bepaling van de WOZ-waarde van een woning, wordt de waardebepaling niet langer gebaseerd op een taxatie maar op de gebruiksoppervlakte. Immers, de manier om de gebruiksoppervlakte te bepalen, is vastgelegd in de NEN 2580. Ongeacht wie de gebruiksoppervlakte bepaalt, de uitkomst is altijd hetzelfde. Dit geeft een veel objectievere bepaling van de WOZ-waarde, dan een bepaling door een taxateur.

Inhoud woning berekenen

Om de inhoud van een object te berekenen wordt de lengte x breedte x hoogte uitgerekend per verdieping. Gemiddeld genomen is de hoogte van een verdieping 2,5 meter. Heeft de woning een schuin dak, dan is de inhoud van de verdieping met het schuine dak iets meer dan de helft van de vloeroppervlakte x het hoogste punt van het dak. Van elke verdieping bepaal je de inhoud en vervolgens tel je de uitkomsten bij elkaar op. De totale som is dan een goede indicatie van de inhoud van de woning.

Gebruiksoppervlakte laten berekenen

Het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een woning is niet eenvoudig. Hoewel de meetinstructies zijn vastgelegd, zijn lang niet alle huizen standaard. Hierdoor zijn er vaak situaties die niet in de instructies voorkomen. Een voorbeeld: is een inpandig zwembad gebruiksoppervlakte wonen of overige inpandige ruimte? Een vraag waarop niet 1, 2, 3 antwoord te geven is.
Wilt u een exacte bepaling van de gebruiksoppervlakte van uw woning, dan kunt u dit uitbesteden aan een makelaar. Bij nieuwbouwwoningen is het vaak de architect die deze berekening maakt.

Categorieën: ActiesVerbouwen

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.