Technische Universiteit Delft

onderzoek tekst word aangepast

 

 

Woodstock Vloeren werkt samen met studenten die opgeleid worden aan de Technische Universiteit Delft. De TU Delft is een universiteit voor technische wetenschappen en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs. Er wordt gezocht naar slimme en grensverleggende oplossingen voor technische problemen en er worden vernieuwende producten en technologieën ontwikkeld. Door de wetenschappers in spe worden duurzame bouwmethoden onderzocht en de studenten zetten hun fascinatie voor techniek om in innovatieve ideeën en onderzoeken. De universiteit verschaft een solide wetenschappelijke basis, de technologische doorbraken helpen mensen en bedrijven verder in hun ontwikkeling.

Tot nu toe deden we dat vooral onderzoek om de Rc-waarden te verhogen. Dat laatste is het geval, zo blijkt uit onderzoek.

De uitstoot verlagen? Tot nu toe deden we dat vooral door de Rc-waarden te verhogen. Is dat nog de juiste maatregel of neemt het effect hiervan steeds verder af? Dat laatste is het geval, zo blijkt uit onderzoek. Met de huidige Rc-waarden van het Bouwbesluit (4,5 in de gevel, 6,0 in het dak en 3,5 in de vloer) is het plafond zo ongeveer bereikt. Een verdere Rc-verhoging draagt vrijwel niets meer bij aan een lagere EPC en is geen kostenefficiënte maatregel meer.
Een voorbeeld illustreert het verminderde effect. We bekijken het gasverbruik van een rijtussenwoning. Als we in deze woning de Rc-waarde van de gevel verhogen van 4,5 naar 5,0 m2.K/W, dan daalt het energieverbruik nog maar met 4 m3 per jaar. Dit betekent dat op de maandelijkse energielasten slechts € 0,22 wordt bespaard. Verhogen we de Rc-waarde van het dak van 6,0 naar 8,0 m2.K/W, dan daalt het energieverbruik met 14 m3 gas per jaar. Dit komt neer op een maandelijkse besparing van € 0,78. Met Rc verhogingen is verbetering van de EPC amper meer mogelijk. De effecten zijn zo minimaal, dat het veel interessanter is om naar andere energiebesparende maatregelen te kijken. Denk hierbij aan koudebrugvrij bouwen, kierdichting of het toepassen van moderne installaties. In de bouw moeten we er ons dus bewust van worden dat het niet alleen meer om hogere Rc-waarden gaat. De nieuwe isolatie-eisen uit het Bouwbesluit bieden een optimale basis, zowel voor een EPC 0,4-woning als voor een EPC 0-woning en een nul-op-de-meter-woning.

 

Kijk ook op Meten is Weten

en op vloer inmeten

TU in DELFT

Boeren nemen kijkje in elkaars keuken

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet is een achterhaalde gedachte. De branche kenmerkt zich door een en al hightech, computersystemen die met elkaar praten en de moderne boer is hoogopgeleid, inventief en nuchter van aard. Ze zijn vaak van een afstand al te herkennen en opvallend is het open karakter waarmee deze groep met elkaar omgaat. Boeren verhalen makkelijk over hun eigen ervaring en hoe ze tot meer opbrengst zijn gekomen. Ze snuffelen ongeremd bij elkaar in de keuken. In ‘studieclubs’ wordt openhartig kennis gedeeld. Het gevoel van collegialiteit is groot, concurrentie tussen de boeren onderling kent men nauwelijks en er is vertrouwen in elkaar.

Bouwen aan cultuur met gezond vertrouwen in elkaar

Hoe anders is het in het bedrijfsleven of de overheid, waar het gewoon is om de eigen kaarten voor de borst te houden en nimmer wordt verklapt hoe we het doen. Waarom vindt iedereen liever het eigen wiel uit en denken we dat we het alleen beter kunnen? En welke rol speelt inkoop hierbij?

Als we met een timmermansoog en met een gezonde dosis zelfreflectie naar onze eigen inkoopwereld kijken, behoort het bouwen aan een open cultuur met gezond vertrouwen binnen onze ketens niet tot onze beste eigenschappen. Daar waar de boeren als een tweede natuur oog hebben voor hogere opbrengstdoelen en denken vanuit de behoefte van de klant, beziet inkoop vaak haar eigen doelen als richtinggevend. Besparen en dicterend vraaggedrag zijn dan de troeven waarmee inkoop het spel wil spelen. Met als gevolg dat de creativiteit, die in de keten zit onvoldoende wordt benut en het vertrouwen om kennis te delen er nauwelijks is.

Dat inkoop haar boerenverstand onvoldoende laat werken, legt Jan Telgen in de Deal van mei 2015 mooi uit. “De administratieve ketenlasten bij een publieke aanbesteding zijn hoog omdat we bovenmatig vragen-om-te-vragen, terwijl je rechtmatig eigenlijk niks hoeft te vragen”. Inkoop koestert overwegend het eigen belang en onvoldoende het ketenbelang. Pure verspilling en een niet kwetsbare opstelling! En juist die kwetsbaarheid in een ketenrelatie is belangrijk om het vertrouwen bij anderen te winnen.

Boerenslim redeneren

Boeren zijn ondernemers en kopen daarom ook veel in. Inkoop is voor deze innoverende sector geen doel, maar een middel om voorop te lopen en te blijven. Zo investeert de sector bovengemiddeld in onderzoek en ontwikkeling. De boeren verbinden als vanzelf de ketens om daarmee het beste uit de keten te halen. Hun machines communiceren makkelijk met elkaar door de branche brede informatisering standaard ISOBUS. Het lijkt zo simpel zou je zeggen….

Volgens Wikipedia is boerenslimheid of boerenverstand een eigenschap die mensen wordt toegeschreven wanneer zij zonder enige vooropleiding te hebben gevolgd een logische redenatie volgen of duidelijk aanvoelen hoe de vork in de steel zit. … Boerenslimheid is dus een onbewuste bekwaamheid en niet voor alle inkopers even vanzelfsprekend. Training en coaching kan inkoop helpen om haar bewustwording te ontwikkelen.

kijk ook op DE BRON

Categorieën: Nieuws vloeren