Boerenprotesten

Sinds 2019 zijn frustraties van boeren en boerenprotesten vaak in het nieuws gekomen. Het geluid van de boeren wordt in Den Haag onvoldoende gehoord, vinden Caroline van der Plas en veehouder Nynke Koopmans. Met de BoerBurgerBeweging werken ze aan een nieuwe politieke partij voor de boeren. De ambities zijn hoog: ze mikken op twee zetels.

Een andere organisatie waar boeren zich bij aansluiten is Farmers Defence Force, opgericht door varkenshouder en fruitteler Mark van den Oever. Hij maakte vijf maanden geleden een besloten Facebookpagina aan. De internationale pagina is ontstaan nadat er ineens activisten op zijn erf stonden. Met de Facebookgroep die inmiddels meer dan 15.000 leden heeft, hoopt hij dat boeren elkaar helpen als ze worden aangevallen door activisten.

Waardoor zijn de spanningen zo opgelopen?

Boerenprotest

Gevoel van onveiligheid door activisten

Farmers Defence Force werd in mei 2019 opgericht. De directe aanleiding hiervoor was een stalbezetting in Boxtel door dierenactivisten. Aanvankelijk opgericht om boeren te helpen die worden "geconfronteerd met de excessen van milieuextremisten", ging de organisatie spoedig het werkterrein verbreden om op te komen voor belangen van agrariërs in brede zin. Farmers Defence Force wordt gekenmerkt door een activistische houding, en daardoor werd het een van de leidende organisaties achter het Boerenprotest 2019.

Bestaansonzekerheid en willekeur

Een belangrijke punt voor veel boeren is een gebrek aan bestaanszekerheid. Meerder boeren zijn eigenaar van over miljoenenbedrijven. Maar die op dit moment is het voor veel agrarische ondernemingen lastig om de onderneming drijvende te houden.

Problemen en frustraties gaan onder andere over milieukundige rekenprogramma's, ongelijke behandeling, afgepakte productierechten, plotseling opgedrongen stikstof wetten en een overmaat aan controleurs.
Ook met name de willekeur van veel maatregelen zijn voor veel boeren problematisch. Het voorstel om de veestappel te halveren kwam onverwacht. Boeren moeten echter vaak investeren voor de lange termijn. Regelgeving die vaak en plotsklaps veranderd geven hierdoor veel onzekerheid.

Het aantal boeren in Nederland neemt zienderogen af. De kosten voor het voedselpakket van de burger zullen volgens veel boeren naar verwachting in de toekomst dan ook gaan stijgen.

Boeren grotendeels verantwoordelijk gehouden voor milieu

Daarnaast speelt ook mee dat veel boeren vinden dat zij onevenredig zwaar worden geraakt door het beleid van de overheid, en dat zij ten onrechte vrijwel volledig verantwoordelijk worden gehouden voor het klimaatbeleid, terwijl veel groten multinationals niet worden aangepakt.

Onbegrip door politiek en maatschappij in het algemeen

Volgens Van der Plas en Koopmans is er te weinig waardering en aandacht voor de boeren: een geluid dat de afgelopen weken veel te horen was rond de protestacties van de boeren. "Wij produceren het voedsel voor iedereen", zegt agrarisch journalist, Caroline van der Plas. "Bij de politieke partijen is landbouw een ondergeschoven kindje. Gevestigde partijen als het CDA en de VVD zeggen dat ze ons horen, maar doen te weinig. Daarom richten we zelf onze eigen partij op, om het geluid van de boeren te laten horen."

Ook ervaring veel boeren weinig begrip vanuit de maatschappij. Enkele punten die worden vermeld:
- De burger die zijn, uit de Oekraïne ingevoerde, kip lekker goedkoop bij een budget supermarkt koopt. Maar die wel de mond vol heeft over voedselveiligheid.
- De burger die klaagt over de grote hoeveelheden fosfaat en de stikstof die de landbouw uit zou stoten. Maar die zelf zijn autootje pakt naar de sportschool 500 meter verderop.
- De burger die klaagt over vervuiling van oppervlaktewater door de boeren. Maar die zelf niet willen weten dat ze zelf gigantische hoeveelheden medicijnresten via het toilet in het oppervlaktewater terecht laten komen.
(Jaarlijks komt er bijvoorbeeld alleen al 30.000 kilo contrastmiddel, benodigde bij CT-scans, via de urine in het oppervlaktewater terecht)
- De burger die klaagt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar die niet weten dat je met de hoeveelheid gif in 1 vlooienband ook een hectare bieten kunt behandelen. En er zijn hier 4,1 miljoen honden en katten. Tegenover 84.000 ha bieten.

Demonstraties gaan door

Alternatieven

Om uit de impasse te komen lijkt het noodzakelijk om met een creatieve oplossing te komen. De bouwsector draagt ook bij aan de stikstofcrisis, en alternatieve bouwmethoden kunnen een deel van de oplossing zijn. Interessant hiervoor is misschien de magnesietdekvloer.

Categorieën: Evenementen