Anhydrietvloer op Schuimbeton

Anhydrietvloer op Schuimbeton

Anhydriet als ondervloer:-Woodstock legt steeds meer in de woning- en utiliteitsbouw  anhydrietvloer met vloerverwarming met als ondervloer Schuimbeton aan. Deze met calciumsulfaat gebonden gietvloer is een zeer goed alternatief voor een dekvloer van zandcement. Anhydrietvloer op schuimbeton vormt ook een prima ondergrond voor diverse eindvloeren die Woodstock leverd.

Anhydriet als ondervloer voor parket of laminaat

Een anhydrietvloer op schuimbeton met geïntegreerde vloerverwarming is een hele vlakke vloer. Voor een perfect resultaat gelden wel enkele spelregels. Hieronder informeren we u over de ins en out van het egaliseren van een anhydrietvloer van Woodstock. Door de juiste behandeling krijgt u bij Woodstock altijd de kwalitatief goede vloer met vloerverwarming op Schuimbeton

Wat is Schuimbeton en waar wordt Schuimbeton toegepast

Vloerverwarming in Anhydriet

anhydriet als ondervloer

Een anhydrietvloer is uitstekend te combineren met een vloerverwarming. Anhydriet geleidt warmte namelijk erg goed. Onder de vloerverwarming brengen we eerst een isolatielaag van schuimbeton aan. Het anhydriet vloeien we vervolgens uit rondom de verwarmingsbuizen. Voordat we ten slotte de eindvloer op het anhydriet plaatsen, moet wel de vloerverwarming getest zijn.

Opstartprotocol

Deze eerste opwarmingstest dient te worden uitgevoerd via een speciaal opstartprotocol. Door het juist opstarten van de vloerverwarming en het schuren van de vloer verkorten we de droogtijd van de anhydrietvloer aanzienlijk.

Het protocol voor ziet er als volgt uit:
• Activeer de vloerverwarming op zijn vroegst 7 dagen nadat we de anhydrietvloer aan hebben gebracht.
• De aanvangstemperatuur op de eerste dag dient is 19°C. Voer bij het opstoken de temperatuur met maximaal 6°C per dag op.
• Houd nadat de maximale temperatuur van het water (40°C) is bereikt, deze gedurende drie dagen aan.
• Bouw daarna de temperatuur van het water af met maximaal 6°C per dag tot de oorspronkelijke waarde vóór het opstoken.
• Houd deze waarde vervolgens weer drie dagen aan.
• Indien na het doorlopen van het protocol het restvochtgehalte van de vloer te hoog blijft, herhaal dan het hele protocol nogmaals.

Vocht in een anhydrietvloer

Hoe ontstaat de best mogelijke anhydrietvloer? Allereerst stellen we met behulp van een vochtmeter het vochtpercentage in de vloer vast. Men dient zich ervan bewust te zijn, dat in een later stadium het vastgestelde vochtpercentage niet meer kan oplopen door vochttransport vanuit de ondervloer of welke vorm dan ook. Het maximaal toegestane (rest)vocht percentage voor de verwerking van keramische tegels is bijvoorbeeld maximaal 1,0 % per cm.Anhydriet als ondervloer

In de praktijk zal een vochtmeting pas na ongeveer 5 tot 6 weken nut hebben, afhankelijk van het type vloerafwerking, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie. Het is mogelijk onder een anhydrietvloer een vochtscherm langs de zijkanten aan te brengen. Dit verhindert dat dat er vocht uit de draagvloer in de dekvloer kan komen. In een goed geventileerde ruimte bedraagt de droogtijd van de anhydrietvloer ongeveer 1 week per 10 mm dikte. Dikke vloeren drogen dus langzamer dan dunne vloeren.

Toplaag

Nu beoordelen we het oppervlak van de anhydrietvloer. De hecht- en druksterkte van de vloer dient namelijk te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Als de toplaag nog niet optimaal is, dan schuren we de anhydrietvloer. Ook als de anhydrietvloer al eerder door ons is geschuurd, gaan we alsnog na of dit goed is uitgevoerd. Hierna valt een geaccepteerde ondervloer onder verantwoording van de vloerlegger/tegelzetter.

U kunt ook zelf de sterkte van de toplaag beoordelen door met een muntstuk op de vloer te krassen. Verschijnt er een zwarte streep dan is de vloer geschikt voor afwerking. Blijft er een wit poeder (calciumcarbonaat) achter, dan is de toplaag te zacht en moet de vloer dus nog geschuurd of geborsteld worden. Na het schuren dient u de vloer goed te stofzuigen. Hierdoor worden ook de poriën in de vloer goed schoon. Dit komt de komende egalisatie of verlijming van de vloerbedekking ten goede.

Het egaliseren van de vloer

Is de anhydrietvloer nog niet vlak genoeg, egaliseert u hem op de volgende manier:
• Schuur de ondergrond en maak hem stofvrij met een stofzuiger.
• Strijk de anhydrietvloer voor met een vachtroller. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om twee of drie lagen aan te brengen. Elke laag moet 1 a 2 uur drogen.
• De ondergrond in een laagdikte van minimaal 2 mm egaliseren en direct laten drogen.
• Blijkt het noodzakelijk om de droge egalisatielaag te schuren, dan bij voorkeur met een grove korrel. De vloer na het schuren weer stofvrij maken.

Lijmen en afvoegen in droge ruimten

Wilt u vloertegels op de anhydrietvloer leggen dan gaat u als volgt te werk:
• De geschuurde en stofvrij gemaakte anhydrietvloer voorstrijken met de juiste primer. De droogtijd hiervan is ongeveer 1-2 uur.
• De vloertegels verlijmen met de gipsgebonden lijn. Met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en de vloertegels in het verse lijmbed plaatsen. Hierbij moet u ervoor zorgen dat er een minimum lijmcontactvlak van 80% is.
• Het tegelwerk afvoegen
• Wand/vloer-aansluiting vrijhouden van tegels, lijm en voegmateriaal en afkitten of afwerken met een plint.Anhydriet als ondervloer

Lijmen en afvoegen in natte ruimten

U kunt een anhydrietvloer ook betegelen in een natte ruimte. Bij onderstaand advies gaan we uit van een naadloze wateropvang door toepassing van bijvoorbeeld een douchebak of ligbad. In géén geval is er dus sprake van direct sproeiwater op de vloer.

• De geschuurde en stofvrij gemaakte anhydrietvloer voorstrijken met de juiste primer. De droogtijd hiervan is ongeveer 1-2 uur.
• De wand/vloeraansluiting insmeren met primer, waarna het in de nog natte coating wordt geplaatst. Vervolgens hier overheen een tweede laag coating dekkend maken.
• De tegels goed verlijmen met de anhydrietvloer. Met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en de vloertegels in het verse lijmbed plaatsen. Hierbij moet u ervoor zorgen dat er een minimum lijmcontactvlak van 80% is.
• Het tegelwerk afvoegen. De hoekvoegen vrijhouden van voegcement en afdichten met een blijvend elastische, schimmelwerende sanitairkit. Anhydriet als ondervloer

Contact

Wij van Woodstock Vloeren uit Obdam hopen u weer de juiste informatie gegeven te hebben. In dit geval over een anhydriet dekvloer met vloerverwarming. Twijfelt u nog over bepaalde werkzaamheden? Neem dan contact op met ons. Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar onze Woodstock website.

Schuimbeton-wat is een schuimbetonvloer? Wat kan je met schuimbeton waarom wordt schuimbeton toegepast

Wat zijn de kosten Schuimbeton

Meer informatie schuimbeton